fbpx
  • Чорний Андрій
  • 12 Вер, 2023
  • 0 Коментарі

Кадровий склад та органи управління Джерело

Структура та органи управління

ТОВ «Центр дистанційної освіти «ДЖЕРЕЛО» 

Директор закладу – здійснює керівництво та реалізує повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту ТОВ «Центр дистанційної освіти «Джерело», інших локальних актів. Заступники директора з навчально-виховної роботи та з економіки. 

Педагогічна рада закладу – основний колегіальний орган управління закладу освіти, у засіданнях якої беруть участь всі педагогічні працівники. 

Методичні об’єднання – здійснюють проведення навчальної, методичної, дослідно-експериментальної, інноваційно-творчої роботи за декількома спорідненими навчальними предметами.

Структура та органи управління ТОВ «Центр дистанційної освіти «Джерело» регламентовані ст. 27 розділу ІІІ «Заклади освіти» Закону України «Про освіту», ст. 39 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту»

Кадровий склад ТОВ «Центр дистанційної освіти «ДЖЕРЕЛО»

Кадровий склад ТОВ «Центр дистанційної освіти «Джерело» складається з: адміністрації (директор та заступники директора), вчителів (педагогічний колектив), ІТ фахівців (технічна підтримка), секретаріату та бухгалтерії.

Заклад з дистанційною формою навчання «Центр дистанційної освіти «Джерело» забезпечено педагогічними кадрами відповідно до штатного розпису, навчального плану школи та з урахуванням власних технологічних можливостей навчального сайту.

Викладання навчальних дисциплін та додаткових курсів/факультативів на вибір у закладі «Центр дистанційної освіти «Джерело»  забезпечують 31 педагогічний працівник, з яких:

4 педагоги  – мають науковий ступінь «доктора або кандидата наук»;

10 педагогів  – кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії»;

5 педагогів – «спеціаліст першої категорії»;

12 педагогів – «спеціаліст другої категорії».

Фахова освіта педагогічних працівників відповідає навчальним дисциплінам, які ними викладаються. З метою поглибленого вивчення окремих предметів до педагогічної діяльності також залучаються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукові співробітники, провідні фахівці з передовим зарубіжним досвідом.

Працівники закладу, залучені до навчального процесу, мають медичні книжки та пройшли в установленому порядку медичні огляди.

Вчителі школи мають відзнаки МОН України, зокрема «Відмінник освіти України», «Премію імені В.О. Сухомлинського», Грамоти МОН України та ін.