fbpx
  • Лисов Ярослав
  • 01 Сер, 2023
  • 0 Коментарі

Структура та органи управління «Центру дистанційної освіти «ДЖЕРЕЛО»

1. Директор закладу – здійснює керівництво та реалізує повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту ТОВ «Центр дистанційної освіти «Джерело», інших локальних актів. Два заступники директора з навчальної та виховної роботи.

2. Педагогічна рада – основний колегіальний орган управління закладу освіти, у засіданнях якої беруть участь всі педагогічні працівники.

3. Методичні об’єднання здійснюють проведення навчальної, методичної, дослідно-експериментальної, інноваційно-творчої роботи за декількома спорідненими навчальними предметами.

Структура та органи управління ТОВ «Центр дистанційної освіти «Джерело» регламентовані ст.27 розділу ІІІ «Заклади освіти» Закону України «Про освіту», ст. 39 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту»