fbpx
  • Лисов Ярослав
  • 01 Сер, 2023
  • 0 Коментарі

Правила поведінки здобувача освіти в «Центрі дистанційної освіти «ДЖЕРЕЛО»

Правила поведінки здобувача освіти  в «Центрі дистанційної освіти «ДЖЕРЕЛО» регламентуються:

1) ВСТУПНИМ ІНСТРУКТАЖЕМ з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти (на навчальному сайті)

2) САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИМИ ВИМОГАМИ (індивідуальні) щодо надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти з дистанційною формою навчання (на навчальному сайті)

3) ДОГОВОРОМ зі школою, відповідно до якого батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані нести відповідальність за дотримання навчальних вимог закладу, виховання своєї дитини (Учня/Екстерна), створювати належні умови для отримання ним загальної середньої освіти, а також всебічно сприяти виконанню Учнем/Екстерном освітньої програми, навчального плану та досягненню передбачених результатів навчання (для кожного деталізовано в Договорі).