Форми навчання

Стандарт

Учень, який системно та поурочно вивчає всі навчальні предмети, передбачені чинним законодавством України та Робочим навчальним планом школи

Форма навчання підходить для учнів, які:

з будь-яких причин не можуть відвідувати навчальні заняття в традиційних загальноосвітніх навчальних закладах
незадоволені якістю навчального процесу або потребують індивідуального підходу
бажають навчатися у власному темпі і самостійно обирати час для занять

Учень форми “Стандарт” отримує документ про освіту
єдиного державного зразка!

табель при закінченні кожного класу

свідоцтво про базову загальну середню освіту і додаток до
нього при закінченні 9 класу

атестат про повну загальну середню освіту і додаток до
нього при закінченні 11(12) класу

Екстерн

Cамостійно опановує програмовий матеріал і вивчає навчальні предмети,
передбачені чинним законодавством України.
Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком!

Екстерну надається можливість:

навчатися прискорено - один чи декілька класів за більш короткий час
складати на оцінку лише обмежену кількість тематичних і підсумкових робіт
користуватися навчальними матеріалами на сайті в повному обсязі
проходити річне оцінювання навчальних досягнень та ДПА на базі школи

Учень форми “Екстерн” отримує документ про освіту
єдиного державного зразка!

Слухач

системно та поурочно вивчає всі навчальні предмети, передбачені чинним законодавством України
користується навчальними матеріалами на сайті в повному обсязі
отримує документ школи про завершення навчання за певний період
Зручно, якщо навчаєшся в традиційній школі, проте бажаєш удосконалити або отримати додаткові знання та перевірити їх об'єктивно
Пакет “Слухач” - це значна економія
на оплаті послуг репетиторів!
Навчання методом “Кейсів”
Що таке “Кейс” запитаєте Ви?

Кейс-метод (від англ. саsе studу – вивчення ситуації) — це принципово новий, авторсько-педагогічний інтерактивний підхід дистанційної школи “Центр дистанційної освіти “Джерело”, який дозволяє змінити погляд на традиційне шкільне навчання!

Кейс-метод є одночасно і особливим видом навчального матеріалу на навчальному сайті школи, і особливим інтерактивним способом використання цього матеріалу в навчальному процесі, зокрема: метод аналізу ситуації, в основі якого лежить вивчення шкільної програми на прикладі конкретних завдань, - але не з одного відокремленого предмету, як в традиційній школі, а з групи навчальних предметів, які пов'язані між собою (активні міжпредметні зв’язки).

Технологія "Кейс" завойовує позитивне відношення з боку учнів, які бачать у ньому можливість виявити ініціативу, відчути самостійність в освоєнні теоретичних положень і оволодінні практичними навичками, що досить сильно впливає на майбутню професіоналізацію учнів, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання в цілому. В основу Кейс-методу покладені концепції розвитку розумових здібностей дитини.
Що дає учню технологія пакету «Кейс»?
Розвиток критичного, логічного та стратегічного мислення дитини (зокрема, такі властивості критичного мислення, як: усвідомленість, самостійність, рефлексивність (самоаналіз), цілеспрямованість, обґрунтованість, контрольованість, самоорганізованість)
Аналітичні навички (вміння відрізняти, класифікувати, виділяти суттєву та несуттєву інформацію, аналізувати, синтезувати, презентувати та добувати інформацію; мислити чітко й логічно)
Практичні навички (формування на практиці навичок використання теорії, методів та принципів; навичок роботи з різномантіними джерелами інформації, в тому числі й на іноземних мовах)
Творчі навички (генерація альтернативних ідей, рішень; розвиток креативного мислення)
Комунікативні навички (вміння вести дискусію, переконувати, використовувати наочний матеріал та інші медіа-засоби, кооперуватися в групи, захищати власну точку зору, переконувати опонентів, складати короткий та переконливий звіт, застосовувати метод інтерв'ю та ін.)
Чим допомагає пакет «Кейс» учням?
Глибше зрозуміти тему, розвинути уявлення
Отримати грунт для перевірки теорії, дослідження ідей, виявлення закономірностей, взаємозв’язків, формулювання гіпотез
Актуалізувати інтерес і цікавість до навчання
Отримати додаткову інформацію, поглибити знання, переконатися у поглядах
Поєднати теоретичні знання з реаліями життя, перетворити абстрактні знання у цінності та вміння учнів
Розробляти багатоваріантні підходи до реалізації плану дій; самостійно приймати рішення в умовах невизначеності
Всебічно аналізувати ситуацію, прогнозувати способи розвитку ситуацій

Приєднуйтеся до нашої дистанційної школи вже сьогодні!

Заповніть форму і ми Вам зателефонуємо
Зарахування учнів до школи здійснюється як до початку навчального року, так і впродовж навчального року на демократичних засадах без проведення конкурсу.
Секретаріат школи (8:00-17:00):
+38 097 770 50 30
+38 099 770 50 30
Директор школи (10:00-18:00):
+38 068 864 31 80
+38 095 551 85 79
Помічник директора з організаційних питань Альтернативних закладів (10:00-18:00)
+38 067 456 17 11
ЗАМОВИТИ ДЗВІНОК
dist.educ1@gmail.com
skype: cdo.dzherelo
viber: +38 068 864 31 80
НАДІСЛАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ
Україна
03134, м. Київ,
вул. Симиренка, 12, оф. 101
ЗАВІТАТИ ДО ОФІСУ
Відділення Нової пошти № 190 м. Києва, отримувач ТОВ "Центр дистанційної освіти "Джерело", телефон +38 068 864 31 80
Технічна підтримка: support@cdo.org.ua