Особливості вступу

Вступ до школи - просто та зручно!
Ви маєте можливість передати заяву про вступ та необхідні документи, що додаються до заяви, до Адміністрації школи у зручній для Вас формі – як особисто, так і без фізичної присутності:
 • особисто за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 12, оф. 101 о 10.00 -18.00 год. - для родин з міста Києва;
 • електронною поштою у сканованих копіях: dist.educ1@gmail.com (для ТОВ "ЦДО "Джерело")
 • електронною поштою у сканованих копіях: dist.educ1plus@gmail.com (для ТОВ "ЦДО "Джерело Плюс")
 • поштою (рекомендованим листом) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 12, оф. 101;
 • Новою поштою № 190 м. Києва, отримувач ТОВ "Центр дистанційної освіти "Джерело",
  тел. отримувача +38 068 864 31 80 (для ТОВ "ЦДО "Джерело")
 • Новою поштою № 190 м. Києва, отримувач ТОВ "Центр дистанційної освіти "Джерело Плюс",
  тел. отримувача +38 096 438 87 38 (для ТОВ "ЦДО "Джерело Плюс")
Документи для вступу:
 • заява батьків або осіб, які їх замінюють (форму заяви надаємо за запитом);
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • особова справа учня (учениці);
 • табель та/або виписка оцінок за поточний навчальний період (при переході впродовж навчального року);
 • свідоцтво про базову загальну середню освіту (для учнів, що закінчили 9 класів);
 • копія паспорта (для учнів 11 класу);
 • копія паспорта та ідентифікаційного номера одного з батьків/опікунів;
Роз’яснення: щодо окремих питань зарахування до спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназій (гімназій-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів), колегіумів (колегіум-інтернатів) державної та комунальної форми власності №1/9-320 від 18.05.2018

Порядок вступу та організація навчання регламентується чинним законодавством України про освіту, в тому числі:
 • Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778.
 • Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 р. № 466 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 660 від 01.06.2013 р., № 761 від 14.07.2015 р.
 • Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 10 липня 2019 року № 955
 • Наказ про зарахування до школи та доступ до навчального сайту – на підставі підписаного Договору та поданої Особової справи учня.
З метою забезпечення прав дитини на соціальний захист, батьки або особи, які їх замінюють, мають право надати додаткові документальні дані про дітей, які визначено в Рубриці сайту «Знижки».

Дозвіл на обробку персональних даних школою надано законодавством. Метою обробки персональних даних дитини, яка вступає до школи, є забезпечення її права на здобуття повної загальної середньої освіти. Обсяг персональних даних визначається документами, які є обов’язковими для ведення у школах.
Особливості вступу для наступних категорій Учнів/Екстернів
Для Учнів/Екстернів, що проживають на окупованих територіях (АР Крим, зона проведення АТО, населені пункти на лінії зіткнення) або учнів, що виїхали з цих територій (не мали можливості забрати документи з попереднього місця навчання):
 • спрощено процедуру вступу до школи: маєте право не надавати особову справу з попереднього місця навчання. Адміністрація школи самостійно оформить особову справу.
 • заради вступу не потрібно спеціально приїздити. Адміністрація школи оформить Учня/Екстерна за допомогою електронної пошти або поштового зв’язку.
 • для учнів, які закінчили основну школу (9-й клас) та не отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту українського зразка, школа забезпечує проходження ДПА (три іспити). Фізична присутність – лише під час проходження ДПА після завершення 9 класу та ЗНО/ДПА після завершення 11 класу.
Для Екстернів:
 • приймання заяв для зарахування на екстернат починається з вересня поточного навчального року і закінчується не пізніше ніж за три місяці до початку проведення відповідного річного оцінювання чи атестації;
 • протягом всього календарного року – здійснюється приймання заяв для осіб, які навчалися або навчаються за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення.

Особливості (роз’яснення) зарахування на Екстернат:
 • екстерн - особа, зарахована до загальноосвітнього навчального закладу для проходження річного оцінювання навчальних досягнень (далі - річне оцінювання) та/або державної підсумкової атестації (далі - атестація);
 • екстернат - форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту.
Для кого підходить Екстернатна форма навчання
Екстернат організовується для осіб, які:
 • з будь-яких поважних причин (стан здоров'я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території чи на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (далі - неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію;
 • не завершили здобуття загальної середньої освіти в навчальному закладі або є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або не пройшли атестацію;
 • є громадянами України, які навчалися або навчаються за кордоном;
 • є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту;
 • прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів, освітніх рівнів.
Здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їхнього перебування в Україні.
Освітній рівень особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого освітнього рівня чи результатів оцінювання та/або атестації, визначається нашою школою. Екстерни, які навчалися або навчаються за кордоном, для отримання відповідних документів про загальну середню освіту державного зразка зобов'язані пройти річне оцінювання та атестацію.

У разі наявності міжнародних угод про взаємне визнання та еквівалентність документів про загальну середню освіту, екстерни, які отримали відповідні документи про освіту за кордоном, для отримання документів про загальну середню освіту державного зразка проходять лише атестацію.

Екстернам, які проживають або проживали на неконтрольованих територіях та в один рік проходять атестацію за курс базової і повної загальної середньої освіти, надається право проходження атестації за курс базової загальної середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень, окрім навчальних предметів: українська мова та література, історія України, географія України, правознавство. У такому випадку екстерни заповнюють освітню Декларацію про завершення здобуття базової загальної середньої освіти.
Результати річного оцінювання з навчальних предметів за курс базової загальної середньої освіти визначаються відповідно до Декларації та зазначаються в додатку до відповідного документа про освіту як «атестований».

Річне оцінювання рівня навчальних досягнень екстернів за курс старшої школи проводиться одночасно за 10 та 11 класи.
Для кого підходить Сімейна форма навчання
Здобуття освіти за сімейною (домашньою) формою можливе для осіб віком до 18 років, батьки яких виявили бажання організовувати освітній процес самостійно з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду своїх дітей, для забезпечення їх індивідуального темпу здобуття освіти.

«Сімейна+» - форма навчання, яка передбачає опанування Сімейним здобувачем за можливості цілодобового доступу до поурочного навчального контенту та щотижневого розкладу онлайн консультацій з кожним вчителем з кожного предмету, - освітньої програми та навчального плану, змісту навчальних предметів певного курсу класу в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, з подальшим оцінюванням 5 разів на рік з кожного навчального предмету (у тому числі підсумкове, семестрове/піврічне та річне) за курс класу на сайті школи з дотриманням останнього дня складання річних оцінювань до 30 травня поточного навчального року, а також Державною (підсумковою) атестацією для випускних класів. Регламентується Розділом ІІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (у редакції наказу МОН України від 10 липня 2019 року N 955).
«Сімейна» - форма навчання, яка передбачає цілковито самостійне опанування Сімейним здобувачем освітньої програми та навчального плану, змісту навчальних предметів певного курсу класу в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, з подальшим лише оцінюванням 5 разів на рік з кожного навчального предмету (у тому числі підсумкове, семестрове/піврічне та річне) за курс класу на сайті школи з дотриманням останнього дня складання річних оцінювань до 30 травня поточного навчального року, а також Державною (підсумковою) атестацією для випускних класів. Регламентується Розділом ІІІ Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти (у редакції наказу МОН України від 10 липня 2019 року N 955).
Знання + Навички + Державний документ про освіту = Успішне, Впевнене та Щасливе Майбутнє!

Приєднуйтеся до нашої дистанційної школи вже сьогодні!

Заповніть форму і ми Вам зателефонуємо
Зарахування учнів до школи здійснюється як до початку навчального року, так і впродовж навчального року на демократичних засадах без проведення конкурсу.
Директор "ЦДО "Джерело"
Кузьменко Олена Анатоліївна:
Приймальні дні Вт та Чт з 10:00 до 17:00
Секретаріат "ЦДО "Джерело":
Приймальні дні Вт-Чт з 10:00-17:00
Директор "ЦДО "Джерело Плюс"
Каран Вячеслав Вікторович:
Приймальні дні Вт та Чт з 10:00 до 17:00

Секретаріат ЦДО "Джерело Плюс":
Приймальні дні Вт-Чт з 10:00-17:00
Адміністратор школи:
оформлення хоумскулерів БЕЗ доступу до навчального сайту (виключно Атестація)
Адреса:
Україна, 03134, м. Київ,
вул. Симиренка, 12
Відділення Нової Пошти ЦДО "Джерело":
№ 190 м. Києва, отримувач ТОВ "Центр
дистанційної освіти "Джерело",
телефон +38 068 864 31 80
Відділення Нової Пошти ЦДО "Джерело Плюс":
№ 190 м. Києва, отримувач ТОВ "Центр
дистанційної освіти "Джерело Плюс",
телефон +38 096 438 87 38
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр дистанційної освіти «Джерело»
Юридична адреса: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 12
ЄДРПОУ: 40345655
Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр дистанційної освіти «Джерело Плюс»
Юридична адреса: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 12
ЄДРПОУ: 43642254