Особливості вступу

Увага для учнів 9 та 11 класів! Зарахування учнів випускних класів (до 9-го та 11-го) завершується до початку другого семестру навчання (до 11 січня 2019 року).
Вступ до школи - просто та зручно!
Ви маєте можливість передати заяву про вступ та необхідні документи, що додаються до заяви, до Адміністрації школи у зручній для Вас формі – як особисто, так і без фізичної присутності:
 • особисто за адресою: м. Київ, вул. Симиренка, 12, оф. 101 о 10.00 -18.00 год. - для родин з міста Києва;
 • електронною поштою: dist.educ1@gmail.com (у сканованих копіях);
 • поштою (рекомендованим листом) за адресою: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 12, оф. 101;
 • Новою поштою № 190 м. Києва, отримувач ТОВ «Центр дистанційної освіти «Джерело», телефон отримувача +38 068 864 31 80.
Документи для вступу:
 • заява батьків або осіб, які їх замінюють (форму заяви надаємо за запитом);
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • особова справа учня (учениці);
 • табель та/або виписка оцінок за поточний навчальний період (при переході впродовж навчального року);
 • свідоцтво про базову загальну середню освіту (для учнів, що закінчили 9 класів);
 • копія паспорта (для учнів 11 класу);
 • 2 фотокартки розміром 3x4 см.
Порядок вступу та організація навчання регламентується чинним законодавством України про освіту, в тому числі:
 • Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.201 р. № 778.
 • Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 р. № 466 із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 660 від 01.06.2013 р., № 761 від 14.07.2015 р.
 • Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 10 липня 2019 року № 955
 • Наказ про зарахування до школи та доступ до навчального сайту – на підставі підписаного Договору та поданої Особової справи учня.
З метою забезпечення прав дитини на соціальний захист, батьки або особи, які їх замінюють, мають право надати додаткові документальні дані про дітей, які визначено в Рубриці сайту «Знижки».

Дозвіл на обробку персональних даних школою надано законодавством. Метою обробки персональних даних дитини, яка вступає до школи, є забезпечення її права на здобуття повної загальної середньої освіти. Обсяг персональних даних визначається документами, які є обов’язковими для ведення у школах.
Особливості вступу для наступних категорій Учнів/Екстернів
Для Учнів/Екстернів, що проживають на окупованих територіях (АР Крим, зона проведення АТО, населені пункти на лінії зіткнення) або учнів, що виїхали з цих територій (не мали можливості забрати документи з попереднього місця навчання):
 • спрощено процедуру вступу до школи: маєте право не надавати особову справу з попереднього місця навчання. Адміністрація школи самостійно оформить особову справу.
 • заради вступу не потрібно спеціально приїздити. Адміністрація школи оформить Учня/Екстерна за допомогою електронної пошти або поштового зв’язку.
 • для учнів, які закінчили основну школу (9-й клас) та не отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту українського зразка, школа забезпечує проходження ДПА (три іспити). Фізична присутність – лише під час проходження ДПА після завершення 9 класу та ЗНО/ДПА після завершення 11 класу.
Для Екстернів:
 • приймання заяв для зарахування на екстернат починається з вересня поточного навчального року і закінчується не пізніше ніж за три місяці до початку проведення відповідного річного оцінювання чи атестації;
 • протягом всього календарного року – здійснюється приймання заяв для осіб, які навчалися або навчаються за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення.

Особливості (роз’яснення) зарахування на Екстернат:
 • екстерн - особа, зарахована до загальноосвітнього навчального закладу для проходження річного оцінювання навчальних досягнень (далі - річне оцінювання) та/або державної підсумкової атестації (далі - атестація);
 • екстернат - форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за певний клас в обсязі, визначеному відповідним державним стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту.
Для кого підходить Екстернатна форма навчання
Екстернат організовується для осіб, які:
 • з будь-яких поважних причин (стан здоров'я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території чи на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (далі - неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію;
 • не завершили здобуття загальної середньої освіти в навчальному закладі або є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або не пройшли атестацію;
 • є громадянами України, які навчалися або навчаються за кордоном;
 • є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту;
 • прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів, освітніх рівнів.
Здобуття загальної середньої освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їхнього перебування в Україні.
Освітній рівень особи, яка не має документів (копій документів), що підтверджують наявність попередньо здобутого освітнього рівня чи результатів оцінювання та/або атестації, визначається нашою школою. Екстерни, які навчалися або навчаються за кордоном, для отримання відповідних документів про загальну середню освіту державного зразка зобов'язані пройти річне оцінювання та атестацію.

У разі наявності міжнародних угод про взаємне визнання та еквівалентність документів про загальну середню освіту, екстерни, які отримали відповідні документи про освіту за кордоном, для отримання документів про загальну середню освіту державного зразка проходять лише атестацію.

Екстернам, які проживають або проживали на неконтрольованих територіях та в один рік проходять атестацію за курс базової і повної загальної середньої освіти, надається право проходження атестації за курс базової загальної середньої освіти без наявності річного оцінювання навчальних досягнень, окрім навчальних предметів: українська мова та література, історія України, географія України, правознавство. У такому випадку екстерни заповнюють освітню Декларацію про завершення здобуття базової загальної середньої освіти.
Результати річного оцінювання з навчальних предметів за курс базової загальної середньої освіти визначаються відповідно до Декларації та зазначаються в додатку до відповідного документа про освіту як «атестований».

Річне оцінювання рівня навчальних досягнень екстернів за курс старшої школи проводиться одночасно за 10 та 11 класи.
Знання + Навички + Державний документ про освіту = Успішне, Впевнене та Щасливе Майбутнє!

Приєднуйтеся до нашої дистанційної школи вже сьогодні!

Заповніть форму і ми Вам зателефонуємо
Зарахування учнів до школи здійснюється як до початку навчального року, так і впродовж навчального року на демократичних засадах без проведення конкурсу.
Директор (Пн-Пт з 10:00-18:00):
+38 068 864 31 80 (Viber)
+38 095 551 85 79
dist.educ1@gmail.com
Прийом в офісі школи:
Вівторок та Четвер з 14.00 до 17.00
Адміністратор школи
оформлення хоумскулерів БЕЗ доступу до навчального сайту
(виключно Атестація)
Прийом в офісі школи:
Пн-Пт 9:00-17:00
+38 099 007 70 50 (Viber)
Секретаріат (Пн-Пт з 9:00-17:00):
+380 97 770 50 30 (Viber)
+380 99 770 50 30
sekretar.dzherelo@gmail.com
Технічна підтримка:
support@cdo.org.ua
Адреса:
Україна, 03134, м. Київ,
вул. Симиренка, 12, оф. 101
Відділення Нової пошти № 190
м. Києва, отримувач ТОВ "Центр
дистанційної освіти "Джерело",
телефон +38 068 864 31 80